Fill out my online form.

Tariffavtaler

Tariffavtaler er en særlig avtaletype som er lovregulert både hvordan den kan inngås, og hva den inneholder. I tillegg er det egne tvisteløsningsmekanismer for tariffavtaler som er opprettet ved lov; ikke minst Arbeidsretten og ved meklingsinstituttet. Advokatene i EBT har svært lang erfaring, og høy kompetanse til å bistå i kollektive arbeidsrettslige spørsmål og -tvister. Vi har kompetanse ved forhandlinger ved inngåelse av tariffavtaler, ved fortolking og ved tvister for sentral og lokal Arbeidsrett. EBTs advokater har også bistått i saker for Rikslønnsnemnda og for den internasjonale arbeidsorganisasjon ILO. For nærmere oppfølging, ta gjerne kontakt med Bent Endresen (be@ebtas.no) eller Kjell M. Brygfjeld (kmb@ebtas.no).

Skillelinje
Bent Endresen

Bent Endresen

Advokat (H)

Tlf: 51 89 96 00

Mobil: 91 39 24 23

Epost: be@ebtas.no

Kjell M. Brygfjeld

Kjell M. Brygfjeld

Advokat (H)

Tlf: 51 89 96 02

Mobil: 90 87 37 93

Epost: kmb@ebtas.no