Fill out my online form.

Straffesaker

Som person kan det skje at man kommer opp i en situasjon der man blir siktet eller tiltalt for å ha begått en eller flere straffbare handlinger. I mange av slike tilfeller, vil du ha krav på å få oppnevnt en forsvarer som skal ivareta dine rettigheter overfor påtalemyndigheten. Da er det viktig at man har en erfaren advokat som kan bistå en overfor påtalemyndigheten og i rettsapparatet. Da bør du vite av advokater i EBT har lang erfaring med å bistå klienter i straffesaker i alle rettsinstanser. For nærmere oppfølging, ta gjerne kontakt med Bent Endresen (be@ebtas.no) Kjell M. Brygfjeld (kmb@ebtas.no) Bjørn Inge Waage (biw@ebtas.no) eller Arvid Berentsen (ab@ebtas.no).

Skillelinje
Bent Endresen

Bent Endresen

Advokat (H)

Tlf: 51 89 96 00

Mobil: 91 39 24 23

Epost: be@ebtas.no

Kjell M. Brygfjeld

Kjell M. Brygfjeld

Advokat (H)

Tlf: 51 89 96 02

Mobil: 90 87 37 93

Epost: kmb@ebtas.no

Bjørn Inge Waage

Bjørn Inge Waage

Advokat MNA

Tlf: 51 89 96 04

Mobil: 99 35 17 35

Epost: biw@ebtas.no

Arvid Berentsen

Arvid Berentsen

Advokat MNA

Tlf: 51 89 96 07

Mobil: 92 85 71 83

Epost: ab@ebtas.no