Fill out my online form.

Selskapsrett

Mange bedrifter kommer bort i forskjellige typer av selskapsrettslige problemstillinger. Advokater i EBT kan bistå i denne forbindelse. De kan bistå både ved aktuelle forhandlinger og i forkant av viktige avgjørelser, blant annet ved oppkjøp og salg av aksjer og aksjeselskap, ved inngåelse av aksjonæravtaler, ved utarbeidelse av forskjellige typer av samarbeidsavtaler ( Joint venture), utviklingsavtaler, kjøpsavtaler med mer. Det er som regel en stor fordel å få slik juridisk bistand på et så tidlig tidspunkt i prosessen som mulig. For nærmere oppfølging, ta gjerne kontakt med Erik Torall (et@ebtas.no), Kjell M. Brygfjeld (kmb@ebtas.no), Rolf B. Larsen (rbl@ebtas.no) eller Leticia Rodriguez Lomas ( lrl@ebtas.no) .

Skillelinje
Finn Erik Torall

Finn Erik Torall

Advokat MNA

Tlf: 51 89 96 03

Mobil: 90 50 53 24

Epost: et@ebtas.no

Kjell M. Brygfjeld

Kjell M. Brygfjeld

Advokat (H)

Tlf: 51 89 96 02

Mobil: 90 87 37 93

Epost: kmb@ebtas.no