Organisasjoner

Organisasjoner skiller seg fra aksjeselskaper og andre former næringsorganisering ved at de har et ideelt formål. Regler for organisasjoner er ofte ikke lovfestet. Lovregler for samvirkeforetak fikk vi i 2007. Andre slike organisasjoner er bl.a. forskjellige former for boligsamvirke, borettslag mv. Organisasjoner vil kunne ha behov for advokatbistand ved drift og ved inngåelse av avtaler og ved tvister, men også ved utredning og fortolkning av grunnlag, regler og vedtekter.


Nedbemanning Foreningsrett Tariffavtaler Yrkesskader