Fill out my online form.

Nedbemanning

Ved nedbemanning, permitteringer eller ved såkalt virksomhetsoverføring, vil fagforeninger og -klubber ha behov for juridisk bistand. EBTs advokater har stor erfaring fra tvister om nedbemanning og fra tvister rundt overføring av virksomheter. Vi har deltatt i forhandlinger og i individuelle tvister om nedbemanning, men også i kollektive tvister for Arbeidsretten og for EFTA-domstolen i spørsmål om den EU/EØS-rettslige forståelse av regler for overføring av virksomhet. For nærmere oppfølging, ta gjerne kontakt med Bent Endresen (be@ebtas.no), Kjell M. Brygfjeld (kmb@ebtas.no) eller Bjørn Inge Waage (biw@ebtas.no).

Skillelinje
Bent Endresen

Bent Endresen

Advokat (H)

Tlf: 51 89 96 00

Mobil: 91 39 24 23

Epost: be@ebtas.no

Kjell M. Brygfjeld

Kjell M. Brygfjeld

Advokat (H)

Tlf: 51 89 96 02

Mobil: 90 87 37 93

Epost: kmb@ebtas.no

Bjørn Inge Waage

Bjørn Inge Waage

Advokat MNA

Tlf: 51 89 96 04

Mobil: 99 35 17 35

Epost: biw@ebtas.no