Næringsliv

Næringslivet har mange utfordringer i dagens samfunn. Foruten det å drive en lønnsom drift, er det viktig at aktuelle tvisteområder, både med det offentlige, konkurrenter, kunder, arbeidstakere mfl. forutses og unngås så tidlig som mulig. Dette for å unngå store belastninger for bedriften som tar fokus og kan bety store økonomiske utlegg. Hvordan står din bedrift juridisk i forhold til de avtaler med de ansatte, konkurrenter, leverandører, kunder og andre? I de fleste tilfeller er det en styrke for aktører i næringslivet å benytte en advokat som rådgiver. Dette ved både inngåelse av forskjellig typer av kontrakter, ved påberopelse av forhold ved en ikke forventet utvikling av et kontrakts-/avtaleforhold, ved innfordring av pengekrav, ved nedbemanninger og salg av hele eller deler virksomheten, ved oppfølging av tvister mm. Vi advokatene i EBT vil kunne bistå og gi deg råd . Vi i EBT kan også delta ved forskjellig typer av forhandlinger. Velg blant sakstypene nedenfor for å lese mer.


Selskapsrett Immaterielle rettigheter Fast Eiendom
Kontrakter/Avtaler EU/EØS rett Arbeidsforhold