Fill out my online form.

Kontrakter/Avtaler

En del av bedriftens hverdag er å inngå og forholde seg til forskjellig typer av kontrakter/avtaler som bedriften inngår. Advokater i EBT har lang erfaring med å ”skreddersy” kontrakter for din bedrift og dets behov, samt også det å bistå ved tolkningen av allerede inngåtte kontrakter, og om nødvendig bistå ved rettssaker om forståelsen av disse. De aktuelle kontrakter kan blant annet være forhandler- eller agenturavtaler, franchisseavtaler, lisensavtaler, utviklings- og samarbeidsavtaler, utbyggingsavtaler, entrepriseavtaler med mer. Jo tidligere din bedrift får profesjonell rådgivning, dess færre juridiske problemer vil den kunne få i fremtiden. For nærmere oppfølging, ta gjerne kontakt med Erik Torall (et@ebtas.no), Kjell M. Brygfjeld (kmb@ebtas.no), Rolf B. Larsen (rbl@ebtas.no), Arvid Berentsen (ab@ebtas.no) eller Leticia Rodriguez Lomas (lrl@ebtas.no).EU/EØS rett Kontrakter/Avtaler Arbeidsforhold


Skillelinje
Finn Erik Torall

Finn Erik Torall

Advokat MNA

Tlf: 51 89 96 03

Mobil: 90 50 53 24

Epost: et@ebtas.no

Kjell M. Brygfjeld

Kjell M. Brygfjeld

Advokat (H)

Tlf: 51 89 96 02

Mobil: 90 87 37 93

Epost: kmb@ebtas.no

Erling Kjærmann

Erling Kjærmann

Advokat MNA

Tlf: 51 89 96 00

Mobil: 90 58 73 07

Epost: ek@ebtas.no


Arvid Berentsen

Arvid Berentsen

Advokat MNA

Tlf: 51 89 96 07

Mobil: 92 85 71 83

Epost: ab@ebtas.no