Fill out my online form.

Priser på advokattjenester


EBT advokatfirma tilbyr ulike advokattjenester. Prisene varierer etter oppdragets karakter, oppdragsgiver og vanskelighetsgrad. Prisen for det enkelte oppdrag avtales mellom EBT ved den enkelte advokat og klienten. Vilkårene som gjelder vil fremgå av avtalen som inngås mellom klienten og vedkommende advokat ved oppdragsbekreftelsen. Prisene på denne siden er veiledende og gjelder pr. 01. mai 2015. Det kan inngås individuelle avtaler hvor disse prisene fravikes. Fakturering skjer i utgangspunktet på bakgrunn av medgått tid, med mindre klient og advokat har inngått avtale om fast pris. Normalt fakturere det månedlig.


Normale timepriser:

Timesatsen vil normalt ligge innenfor følgende interval(eks mva):
Senioradvokat kr 1900- 2500,-
Fast advokat kr 1600- 2100,-
Advokatfullmektig kr 1500- 1900,-
Prisene kan være avhengig av rettsområder, sakens kompleksitet, vanskelighetsgrad og den etterspurte kompetanse. Det kan avtales avvikende priser eller godtgjørelse ved rammeavtaler eller særskilte oppdrag.


Priser ( inkl mva) testament/ektepakt/samboeravtaler

(gebyrer kommer i tillegg)

Enkelt testament/ektepakt/samboeravtale kr 5000- 9000,-

Det kan avtales en pakkepris for enkel samboeravtale og testament.


Fri rettshjelp og fri sakførsel:

Timesatsen for innvilget fri rettshjelp og fri sakførsel fra det offentlige endres fra år til år og gjeldende sats per 01.01.15 utgjorde kr 970 (eks mva). For nærmere om dagens gjeldende inntektsgrense for fri rettshjelp og evt. endringer i gjeldende sats, egenandeler m.m. se nærmere her.


Utlegg:

Utlegg og gebyrer faktureres i tillegg til ovenstående.


Rettshjelpsforsikring:

Vanlige hjem/innboforsikringer, villaforsikringer og bil/båtforsikringer har som regel bestemmelser om dekning av utgifter til juridisk bistand der man deltar som privatperson. Samlet utgiftsdekning fra forsikringsselskapet er normalt begrenset til kr. 80.000- 100 000. Praktiske eksempler er tvister som gjelder kjøp og salg av boliger, biler og båter, samt erstatningssaker. Forsikringstakeren betaler vanligvis en egenandel på først kr. 4.000 med tillegg av 20% av de overskytende kostnadene, fratrukket den nevnte egendelen. De spesifikke reglene framgår av forsikringsvilkårene. Vi oppfordrer alle klienter som er involvert i en tvist om å undersøke sine forsikringsvilkår.