Fill out my online form.

Foreningsrett

Vi har ingen skrevet lov om foreninger i Norge. Foreningsretten består derfor stort sett av ulovfestede regler og av prinsipper fastslått gjennom rettspraksis. Foreninger spenner fra de store foreninger i arbeidslivet, fra fagforeninger og fagforeningsklubber til idrettslag og velforeninger. Også disse foreninger kan til tider ha behov for rettslig bistand, både ved fortolking av sine vedtekter og sitt foreningsrettslige grunnlag. Dette i samband med intern uenighet og formål, stiftelse og opphør. Foreninger vil også kunne ha behov for arbeidsrettslig bistand og for bistand relatert til avtale og kontrakt. EBT har god erfaring fra arbeid med og for foreninger. For nærmere oppfølging, ta gjerne kontakt med Bent Endresen (be@ebtas.no) eller Kjell M. Brygfjeld (kmb@ebtas.no).

Skillelinje
Bent Endresen

Bent Endresen

Advokat (H)

Tlf: 51 89 96 00

Mobil: 91 39 24 23

Epost: be@ebtas.no

Kjell M. Brygfjeld

Kjell M. Brygfjeld

Advokat (H)

Tlf: 51 89 96 02

Mobil: 90 87 37 93

Epost: kmb@ebtas.no