Fill out my online form.

Fast eiendom rettsforhold

De aller fleste eier eller skaffer seg fast eiendom, det være seg bolig eller fritidshus. Andre har fast eiendom i næringsvirksomhet. Det knytter seg omfattende rettslige problemstillinger til det å kjøpe, selge, eie eller leie fast eiendom. Vi advokater i EBT har bred erfaring innenfor kjøp og salg, samt leie av fast eiendom, festeforhold, regulering osv. For nærmere oppfølging, ta gjerne kontakt med Kjell M. Brygfjeld (kmb@ebtas.no), Erik Torall (et@ebtas.no) eller Rolf B. Larsen ( rbl@ebtas.no) .

Skillelinje
Kjell M. Brygfjeld

Kjell M. Brygfjeld

Advokat (H)

Tlf: 51 89 96 02

Mobil: 90 87 37 93

Epost: kmb@ebtas.no

Finn Erik Torall

Finn Erik Torall

Advokat MNA

Tlf: 51 89 96 03

Mobil: 90 50 53 24

Epost: et@ebtas.no

Erling Kjærmann

Erling Kjærmann

Advokat MNA

Tlf: 51 89 96 00

Mobil: 90 58 73 07

Epost: ek@ebtas.no