Fill out my online form.

Fast Eiendom

Det er ofte store verdier som inngår ved kjøp og salg av fast eiendom. Dette gjelder både ved oppføring og utvikling av nye bygg, ved inngåelse av forskjellig typer av entreprisekontrakter, men også ved kjøp og salg av eksiterende eiendommer. Det kan i det siste tilfellet ofte oppstå spørsmål om mangler og påberopelse av utbedringsarbeider, prisavslag, erstatning eller hevning. Advokater i EBT har bred erfaring med å bistå ved rettsforhold relatert til fast eiendom, og vil gjerne bistå både deg og din bedrift når det oppstår et behov for slik bistand. For nærmere oppfølging, ta kontakt med Kjell M. Brygfjeld (kmb@ebtas.no), Erik Torall (et@ebtas.no) eller Rolf B. Larsen ( rbl@ebtas.no) .

Skillelinje
Kjell M. Brygfjeld

Kjell M. Brygfjeld

Advokat (H)

Tlf: 51 89 96 02

Mobil: 90 87 37 93

Epost: kmb@ebtas.no

Finn Erik Torall

Finn Erik Torall

Advokat MNA

Tlf: 51 89 96 03

Mobil: 90 50 53 24

Epost: et@ebtas.no

Rolf B. Larsen

Rolf B. Larsen

Advokat MNA

Tlf: 51 89 96 05

Mobil: 90 87 19 77

Epost: rbl@ebtas.no