Fill out my online form.

Bistandsadvokat

Har du vært utsatt for overgrep, vold eller en del andre straffbare handlinger, kan du ha krav på å få oppnevnt en bistandsadvokat. Bistandsadvokaten vil kunne hjelpe deg blant annet gjennom en rettsprosess, der du vil kunne måtte avgi vitneforklaringer og bistå deg med å fremme eventuelle erstatningskrav. Advokater i EBT vil kunne være bistandsadvokat for deg, og vil fremme de krav du måtte ha krav på. Det er ikke lett å ivareta egne interesser når en har vært utsatt for alvorlige psykiske belastninger, og eventuelt også er påført fysiske skader. For nærmere oppfølging, ta gjerne kontakt med Bent Endresen (be@ebtas.no).Skjønn Straffesaker Barnevern Bistandsadvokat


Skillelinje
Bent Endresen

Bent Endresen

Advokat (H)

Tlf: 51 89 96 00

Mobil: 91 39 24 23

Epost: be@ebtas.no

Ingvild Bjørheim

Ingvild Bjørheim

Advokat MNA

Tlf: 51 89 96 12

Mobil: 93 62 33 61

Epost: ib@ebtas.no

Erling

Erling Kjærmann

Advokat MNA

Tlf: 51 89 96 00

Mobil: 90 58 73 07

Epost: ek@ebtas.no