Fill out my online form.

Barnevern

Barnevernet i den enkelte kommune skal påse blant annet at barn ikke lever under omsorgssvikt. Det kan da innebære at barnvernet foretar nærmere undersøkelser i forhold til deg og din familie, når de eventuelt måtte få inn bekymringsmeldinger i fra barnehage, skole, naboer, familie, helsevesenet mfl. Det er da viktig at barna, deres omsorgspersoner og deres rettigheter blir ivaretatt på best mulig måte og så tidlig som mulig i en slik barnevernssak. Dette slik at det blant annet ikke oppstår vilkårlighet og usaklighet i saksbehandlingen i fra barnevernet sin side. Advokater i EBT vil kunne bistå deg overfor barnevernet, og også ved eventuelle omsorgsovertakelsessaker, tvangsplasseringer eller krav om tilbakeføring av barn til hjemmet. Slik bistand kan ytes også i forhold til Fylkesnemnda for Sosiale saker og for de ordinære domstolene. For nærmere oppfølging, ta gjerne kontakt med Bent Endresen (be@ebtas.no), Bjørn Inge Waage (biw@ebtas.no) eller Rolf B. Larsen ( rbl@ebtas.no) .

Skillelinje
Bent Endresen

Bent Endresen

Advokat (H)

Tlf: 51 89 96 00

Mobil: 91 39 24 23

Epost: be@ebtas.no

Bjørn Inge Waage

Bjørn Inge Waage

Advokat MNA

Tlf: 51 89 96 04

Mobil: 99 35 17 35

Epost: biw@ebtas.no

Erling Kjærmann

Erling Kjærmann

Advokat MNA

Tlf: 51 89 96 00

Mobil: 90 58 73 07

Epost: ek@ebtas.no


Ingvild Bjørheim

Ingvild Bjørheim

Advokat MNA

Tlf: 51 89 96 12

Mobil: 93 62 33 61

Epost: ib@ebtas.no