Fill out my online form.

Arv- /skifteoppgjør

De fleste av oss kommer en eller flere ganger i livet bort i at verdier skal deles. Dette kan være aktuelt når man er en av flere arvinger, eller der man går fra hverandre i et ekteskap eller som samboere. Det kan oppstå forskjellige typer av problemstillinger som ikke er så enkle å løse på egenhånd. Advokatene i EBT vil kunne bistå deg i et arveoppgjør eller i en skifteoppgjør. Vi kan også bistå ved oppløsning av et sameie. Ta gjerne kontakt med Bjørn Inge Waage (biw@ebtas.no) Rolf B. Larsen (rbl@ebtas.no), Arvid Berentsen (ab@ebtas.no) eller Leticia Rodriguez Lomas ( lrl@ebtas.no) så tidlig som mulig, slik at vi kan gi deg/dere råd i den videre prosessen.

Skillelinje
Bjørn Inge Waage

Bjørn Inge Waage

Advokat MNA

Tlf: 51 89 96 04

Mobil: 99 35 17 35

Epost: biw@ebtas.no

Ingvild Bjørheim

Ingvild Bjørheim

Advokat MNA

Tlf: 51 89 96 12

Mobil: 93 62 33 61

Epost: ib@ebtas.no


Arvid Berentsen

Arvid Berentsen

Advokat MNA

Tlf: 51 89 96 07

Mobil: 92 85 71 83

Epost: ab@ebtas.no


Erling

Erling Kjærmann

Advokat MNA

Tlf: 51 89 96 00

Mobil: 90 58 73 07

Epost: ek@ebtas.no