Fill out my online form.

Arbeidsrett

De aller fleste av oss står i et arbeidsforhold. Det er viktig å ha kjennskap til dine rettigheter og plikter i et tilsettingsforhold. Innhold av regelverk og tariffavtaler er ofte dårlig kjent, både for ansatte og arbeidsgiver, slik at det lett kan oppstå uenighet og tvister. Det er viktig både å forebygge og å løse tvister i minelighet. Vi advokater i EBT har lang og bred erfaring innenfor det arbeidsrettslige området, både på det forebyggende plan og når det gjelder løsning av tvister i og utenfor rettsapparatet. For nærmere oppfølging, ta gjerne kontakt med Bent Endresen (be@ebtas.no), Kjell M. Brygfjeld (kmb@ebtas.no), Bjørn Inge Waage (biw@ebtas.no), Arvid Berentsen (ab@ebtas.no) eller Finn Erik Torall (et@ebtas.no).





Skillelinje
Bent Endresen

Bent Endresen

Advokat (H)

Tlf: 51 89 96 00

Mobil: 91 39 24 23

Epost: be@ebtas.no

Kjell M. Brygfjeld

Kjell M. Brygfjeld

Advokat (H)

Tlf: 51 89 96 02

Mobil: 90 87 37 93

Epost: kmb@ebtas.no

Bjørn Inge Waage

Bjørn Inge Waage

Advokat MNA

Tlf: 51 89 96 04

Mobil: 99 35 17 35

Epost: biw@ebtas.no

Arvid Berentsen

Arvid Berentsen

Advokat MNA

Tlf: 51 89 96 07

Mobil: 92 85 71 83

Epost: ab@ebtas.no

Finn Erik Torall

Finn Erik Torall

Advokat MNA

Tlf: 51 89 96 03

Mobil: 90 50 53 24

Epost: et@ebtas.no