Finn Erik Torall – Advokat MNA

Født: 1955

Språk: Engelsk og noe tysk

Utdanning:

1982: Cand.jur. Universitetet i Oslo, spesialfag petroleumsrett

1985: Advokatbevilling

1985-2010: En rekke videreutdanningskurs innenfor erstatningsrett,

konkurranserett, varemerke- og patenter med mer


Arbeidserfaring:

1982 - 1983: Juridisk saksbehandler, Bærum likningskontor

1983 - 1984: Juridisk saksbehandler, Næringsdepartementet

1984 - 1986: Advokatfullmektig/advokat Advokatfirma Helliesen, Middelthon & Stephansen

1986 - 1988: Dommerfullmektig Ryfylke Sorenskriverembete

1988 - 1989: Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Håkon Helle ANS

1990 - 1995: Advokat i Advokatfellesskapet Helle, Endresen & Torall ANS

1995 - 2001: Advokat/deltaker i Advokatfellesskapet Helle, Torall, Berven & Brygfjeld DA

2002 - 2010: Advokat og partner i ProJure Advokatfirma DA

2010 - : Advokat/partner i Advokatfirma Endresen Brygfjeld Torall AS


Verv/artikler med mer :

Innehatt forskjellige tillitsverv i Norges Juristforbund og Den Norske Advokatforening

Tidligere leder av EuroJuris Norge faggruppe for immaterielle rettigheter

Forfatter av diverse fagartikler innen erstatningsrett og immaterielle rettigheter

President i Stavanger Hinna Lions 2010/2011


Hovedarbeidsområder:

Generell forretningsjuss, kontraktsrett, erstatningsrett og immaterielle rettigheter.


Kontakt:

E-post: et@ebtas.no

Telefon kontor: + 47 51 89 96 03

Mobil: + 47 90 50 53 24


< Tilbake

Profil