Kjell M. Brygfjeld - Advokat (H)

Født: 1950

Språk: Engelsk, noe tysk og fransk

Utdanning:

1976: Cand. jur. Universitetet i Oslo, spesialfag rettssosiologi
1982: Advokatbevilling
1999: Møterett for Høyesterett
2002: DNA-autorisert megler


Arbeidserfaring:

1977 - 1978: Avtjent førstegangstjeneste i Luftforsvaret

1978: Førstesekretær i Justisdepartmentet

1979 - 1987: Amanuensis i rettslære ved Høgskolen i Bodø

1980 - 1981: Dommerfullmektig ved Bodø Byfogdembete. Full fagkrets

1982 - 1987: Egen deltids advokatpraksis

1984 - 1985: Formann i kontrollkommisjonen ved Nordland Psykiatriske Sykehus

1987 - 1996: Advokat og i fire år leder i juridisk avdeling i oljeselskapet Elf Petroleum Norge AS

1997 - 2002: Egen advokatpraksis og partner i Advokatfirma Helle DA

2002 - 2010: Partner i ProJure Advokatfirma DA

2006- 2007: Rådgiver i Kabul, Afghanistan for norsk DU og JD

2010- : Advokat i Advokatfirma Endresen Brygfjeld Torall AS


Faglige oppdrag og verv m.v.:

Foreleser ved Universitetet i Stavanger

Sensor og oppgaveveileder ved Universitetene i Bergen og Oslo

Medlem av Advokatforeningens lovutvalg for folkerett og statsforfatning

Medlem av Advokatforeningens internasjonale ressursgruppe

Div. styreverv i selskaper og organisasjoner

Medlem av Justisdepartementets ressursgruppe ”Styrkebrønnen”

Medlem i Menneskerettighetsutvalget oppnevnt av Den Norske Advokatforening

Voldgiftsdommer


Hovedarbeidsområder:

Arbeidsrett, offentlig rett, kontraktsrett, petroleumsrett, fast eiendom, offentlige anskaffelser.


Kontakt:

E-post: kmb@ebtas.no

Telefon kontor : 51 89 96 02

Mobil: +47 90 87 37 93


< Tilbake

Profil