Erling Kjærmann

Født: 1967

Språk: Engelsk


Utdanning:

1994: Cand. jur. Universitetet i Oslo, spesialfag utlendingsrett/menneskerettigheter
2001: Advokatbevilling


Arbeidserfaring:

1994 - 1996: Førstekonsulent, Forbrukerombudet
1996-1998: Politifullmektig/politiadjutant Oslo politidistrikt
1998 - 2000: Politijurist/politiadjutant ved Stavanger politidistrikt
2000-2001: Dommerfullmektig ved Tana og Varanger sorenskriverembete. Full fagkrets
2001-2011: Advokat, advokatfirma Sjødin, Meling & Co
2011: Advokat, Helse Vest RHF
2012-2019: Advokat, advokatsamarbeidet Sjødin, Meling & Co
2020- : Advokat i Advokatfirma Endresen Brygfjeld Torall AS


Hovedarbeidsområder:

Arbeidsrett, erstatningsrett, familierett, fast eiendom, og bistand i straffesaker.


Kontakt:

E-post: ek@ebtas.no

Telefon kontor : + 47 51 89 96 00

Mobil: + 47 90 58 73 07


< Tilbake

Profil