Bent Endresen

Født: 1952

Språk: Engelsk og noe tysk

Utdanning:

1982: Cand.jur fra Universitetet i Oslo, avhandling i fremmedrett.
Advokatbevilling 1986. En rekke etterutdanningskurs.


Arbeidserfaring:

1983 – 1985: Juridisk saksbehandler, Fylkesskattesjefen i Sogn og Fjordane

1985: Juridisk saksbehandler i Statistisk sentralbyrå

1991: Møterett for Høyesterett

1986- 1993: Advokat hos advokat Håkon Helle

1993-2010: Egen advokatvirksomhet og med fast tilknytning til Safe

2010 - : Advokat i Advokatfirmaet Endresen Brygfjeld Torall AS


Bent Endresen har prosedert flere saker for EFTA-domstolen og for ILOs klageorganer, samt fremmet flere klager overfor den Europeiske Menneskerettighets domstolen i Strasbourg under Den Europeiske Menneskerettighets Konvensjonen (EMK).


Verv:

Innehatt verv i Den Norske Advokatforening lokalt og sentralt, bl.a. som medlem og leder av Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg i perioden 1995 – 2005, og som medlem av lovutvalget for stats- og folkerett.


Kontakt:

E-post: be@ebtas.no

Telefon kontor : + 47 51 89 96 00

Mobil: +47 91 39 24 23


< Tilbake

Profil